Logos
Để đọc nội dung khảo sát bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng nhấp vào liên kết 
bên dưới:
Español
عربى
English
ខ្មែរ
中文

#OaklandUndivided (#OU) là một nỗ lực được thực hiện trên toàn thành phố nhằm rút ngắn khoảng cách về kỹ thuật số tại Oakland. #OU* cam kết đảm bảo rằng trong năm học 2021-2022, mọi học sinh đủ điều kiện đang theo học tại trường công Oakland sẽ tiếp tục được tiếp cận công nghệ ở nhà với: 

(1) một chiếc máy tính cá nhân,

(2) đường truyền Internet ổn định và

(3) dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Quý vị không chắc rằng mình đủ điều kiện? Quý vị đã có kết nối Internet? Quý vị cần thiết bị? Cho dù câu trả lời của quý vị là gì đi nữA, vui lòng tham gia cuộc khảo sát dài 2 phút này để giúp chúng tôi xác nhận tình trạng của quý vị. 

Thông tin bổ sung:

*#OaklandUndivided (#OU) là sự hợp tác giữa Thành phố Oakland, Học khu Thống nhất Oakland (Oakland Unified School District), dự án Tech Exchange, Quỹ Giáo dục công Oakland (Oakland Public Education Fund) và tổ chức Oakland Promise. Kể từ khi các học xá đóng cửa vào tháng 3/2020 do đại dịch COVID-19, #OU đã cung cấp trên 29.000 máy tính xách tay, 10.000 điểm phát sóng và đã phản hồi  hơn 10.000 yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ các học sinh cũng như gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau tăng tỷ lệ kết nối Internet của các học sinh trong gia đình có thu nhập thấp từ 12% lên 98%. Ngài Thị trưởng và Cảnh sát trưởng cũng đã cam kết đảm bảo rằng trong năm học 2021-2022, mọi học sinh đủ điều kiện, có nhu cầu sẽ tiếp tục được tiếp cận với máy tính, kết nối Internet và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với mọi nền văn hóa, ngay tại nhà. Để tìm hiểu thêm về cách tham gia hoặc tiếp cận các thiết bị dành cho gia đình hoặc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng truy cập vào trang web www.OaklandUndivided.org.

Bản khảo sát này yêu cầu quý vị cung cấp thông tin về tình trạng tài chính, gồm cả tình trạng đủ điều kiện tham gia các chương trình Bữa trưa giảm giá hoặc miễn phí (Free and Reduced Price Lunch – "FRPL"), Medi-Cal và CalFresh eligibility. #OU sẽ không chia sẻ câu trả lời của quý vị với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bên ngoài #OU. Bằng việc hoàn thành bản khảo sát này, quý vị đồng ý để #OU sử dụng câu trả lời về FRPL, Medi-Cal và CalFresh theo cách nêu trên. Quý vị có thể từ chối cung cấp thông tin về tình trạng đủ điều kiện tham gia FRPL, Medi-Cal và CalFresh. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng đủ điều kiện tham gia FRPL, Medi-Cal và CalFresh của quý vị.

Thông tin quý vị cung cấp trong bản khảo sát sẽ được chia sẻ với Tech Exchange, một dự án được tài trợ tài chính của Quỹ Giáo dục công Oakland. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chính sách quyền riêng tư của Quỹ Giáo dục công Oakland tại đây: https://www.oaklandedfund.org/privacy-policy/.  Tech Exchange và Quỹ Giáo dục công Oakland sẽ không tiếp nhận thông tin về FRPL từ các nguồn bên ngoài.

Nếu không muốn hoàn thành bản khảo sát này hoặc không đủ điều kiện nhận thiết bị #OU, quý vị nên liên hệ với trường của con em mình để được trợ giúp. Tất cả học sinh sẽ được nhận thiết bị cần thiết để tiếp cận với hoạt động giáo dục.

Bản khảo sát kiểm tra công nghệ

Hướng dẫn: Hoàn thành bản khảo sát. Quý vị có thể không trả lời các câu hỏi (không bắt buộc).

Lưu ý: Dữ liệu quý vị chia sẻ trong bản khảo sát này sẽ được bảo vệ theo Thỏa thuận Bảo mật Dữ liệu Học sinh California (California Student Data Privacy Agreement) (phiên bản 2).

Thông tin về cha mẹ

Thông tin về học sinh

Lưu ý: Nếu gia đình của quý vị có nhiều học sinh tại Oakland, vui lòng cung cấp thông tin ở bên dưới cho từng học sinh bằng cách nhấp vào "Add another student" (Thêm học sinh) bên dưới.

Lưu ý: Học sinh mầm non (PreK) có thể nhận được máy tính bảng thay cho máy tính xách tay.


Khả năng tiếp cận MÁY TÍNH  Laptop image

Hãy cho chúng tôi biết về khả năng tiếp cận máy tính tại nhà của quý vị. Vui lòng KHÔNG đề cập đến máy tính bảng hoặc thiết bị đọc sách (ví dụ: Kindle).

Khả năng tiếp cận INTERNET Wifi Logo

Hãy cho chúng tôi biết khả năng tiếp cận Internet của quý vị tại nhà.

Hướng dẫn: Vui lòng đánh dấu ✓ vào một ô bên dưới

Thông tin về gia đình

Khi trả lời những câu hỏi này, quý vị sẽ giúp #OaklandUndivided cung cấp tài nguyên cho những gia đình có nhu cầu cấp thiết nhất. Phần này KHÔNG bắt buộc.
MediCal logo
CalFresh/Ebt logo
Tôi xác nhận rằng tôi đã trả lời các câu hỏi một cách chính xác theo hiểu biết 
của mình.
Tôi hiểu rằng thông tin tôi đã cung cấp sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến sáng kiến ​​#OaklandUndivided. Tôi hiểu rằng dữ liệu tôi đã chia sẻ được bảo vệ theo Thỏa thuận Bảo mật Dữ liệu Tiêu chuẩn California.